Innehold i navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/geometri/4.0

http://skjema.geonorge.no/SOSI/geometri/4.0/index.html
Kent Jonsrud 2014-09-17

GML-applikasjonsskjema presentert korrekt i UTF-8: FullSOSIGeometri.xsd

Eksempler på GML-datafiler presentert korrekt i UTF-8: /eksempel

Normativ referanse til dokument med fullstendig konseptuell beskrivelse av standard: del1_2_RealiseringSosiGml_45_20120608.pdf

For å illustrere bruk av utf-8 kan en vise ulike språknavn på like språk: norskeSpråknavn.htm