Kodeliste:

http-URI=http://skjema.geonorge.no/sosi/basistype/Basistype

kodelistas definisjon=

teknisk navn: Date presentasjonsnavn: Date
teknisk navn: Time presentasjonsnavn: Time
teknisk navn: DateTime presentasjonsnavn: DateTime
teknisk navn: Number presentasjonsnavn: Number
teknisk navn: Decimal presentasjonsnavn: Decimal
teknisk navn: Integer presentasjonsnavn: Integer
teknisk navn: Real presentasjonsnavn: Real
teknisk navn: Vector presentasjonsnavn: VektorEn enhetsvektor er en vektor (ofte kalt en romlig vektor) med lengde 1. Begrepet retningsvektor brukes for å beskrive en enhetsvektor brukt for å angi en retning, enten i planet (2D) eller i rommet (3D). Eksemplet viser en to retningsvektorer i 2D, og er numerisk ekvivalent med punkter på sirkelen. (https://www.kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/standardisering/standarder/sosi-del-1-generell-del/realisering-i-sosi-format-5.0-sosi-generell-del.pdf side 81) Illustrasjon av koden Vector
teknisk navn: CharacterString presentasjonsnavn: CharacterString
teknisk navn: Boolean presentasjonsnavn: Boolean
teknisk navn: URI presentasjonsnavn: URI
teknisk navn: Any presentasjonsnavn: Any
teknisk navn: Record presentasjonsnavn: Record
teknisk navn: LanguageString presentasjonsnavn: LanguageString
teknisk navn: GM_Point presentasjonsnavn: GM_Point
teknisk navn: GM_Curve presentasjonsnavn: GM_Curve
teknisk navn: GM_Surface presentasjonsnavn: GM_Surface
teknisk navn: GM_Solid presentasjonsnavn: GM_Solid
teknisk navn: Punkt presentasjonsnavn: Punkt
teknisk navn: Sverm presentasjonsnavn: Sverm
teknisk navn: Kurve presentasjonsnavn: Kurve
teknisk navn: Flate presentasjonsnavn: Flate