Testversjon 2021-08-17

1. «ApplicationSchema» Elveg-SFKB

Definisjon:

Tagged Values

SOSI_kortnavn

Elveg-SFKB

SOSI_langnavn

Elveg Sentral FKB

SOSI_modellstatus

utkast

SOSI_spesifikasjonstype

Produktspesifikasjon

SOSI_versjon

5.0

targetNamespace

https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Elveg/2.0

version

5.0

xmlns

app

xsdDocument

Elveg-SFKB-2.0.xsd

xsdEncodingRule

sosi

Pakkerealisering Elveg 2.0
Figur 1: Pakkerealisering Elveg 2.0
Hoveddiagram
Figur 2: Hoveddiagram
Veglenke med datatyper og kodelister
Figur 3: Veglenke med datatyper og kodelister
NVDB-objekter med kodelister
Figur 4: NVDB-objekter med kodelister
Fellesegenskaper med datatyper og kodelister
Figur 5: Fellesegenskaper med datatyper og kodelister
Realisering av Veglenke og NVDB objekttyper
Figur 6: Realisering av Veglenke og NVDB objekttyper
Realisering av fellesegenskaper
Figur 7: Realisering av fellesegenskaper
Realisering av datatyper
Figur 8: Realisering av datatyper
Realisering av kodelister
Figur 9: Realisering av kodelister

2. Pakke: Veglenke

Definisjon: Pakke med objekttypen som representerer lenker i vegnettet

2.1. «featureType» Veglenke

Definisjon: Objekttype som representerer lenker i vegnettet Eksempel: NVDB Referanselenkedeler, NVDB Transportlenker

Supertype: «featureType» Lenke

Realisering av: «applicationSchema» Vegnett-5.0::«featureType» Veglenke

Egenskaper

Navn:

typeVeg

Definisjon:

type veg (FormOfWay).

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

TypeVeg

Tagged Values:

SOSI_navn: TYPEVEG

Navn:

detaljnivå

Definisjon:

Detaljnivå i vegnettet.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Vegdetaljnivå

Tagged Values:

SOSI_navn: DETALJNIVÅ

Navn:

konnekteringslenke

Definisjon:

angir at en lenke kun eksisterer for å knytte sammen andre lenker. Et kunstig objekt hvor senterlinjen representerer en konstruert linje som skjøter sammen lenker der det er hull i geometrien.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Boolean

Tagged Values:

SOSI_datatype: BOOLSK
SOSI_navn: KONNEKTERINGSLENKE

Navn:

veglenkeadresse

Definisjon:

sammensatt identifikator for veglenkeadresse. Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Veglenkeadresse

Tagged Values:

SOSI_navn: VEGLENKEADRESSE

Navn:

vegsystemreferanse

Definisjon:

sammensatt identifikator for vegreferanse

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Vegsystemreferanse

Tagged Values:

SOSI_navn: VEGSYSTEMREFERANSE

Navn:

feltoversikt

Definisjon:

kjørefeltnummer angir stedfesting i vegens tverretning

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 50
SOSI_navn: FELTOVERSIKT

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

3. Pakke: NVDB objekttyper

Definisjon: Pakke med objekter hentet ut fra NVDB objektkatalogen

3.1. «featureType» Beredskapsveg

Definisjon: Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges.

Supertype: «FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper

Realisering av: «ApplicationSchema» NVDB Datakatalogen/Beredskapsveg::«featureType» Beredskapsveg

Tagged Values

byValuePropertyType

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

isCollection

false

noPropertyType

false

NVDB_ID

923

NVDB_navn

Beredskapsveg

SOSI_navn

BEREDSKAPSVEG

Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Angivelse av objektets posisjon

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Navn:

lineærPosisjon

Definisjon:

Angivelse av posisjon på det lineære objektet.

Multiplisitet:

[0..*]

Type:

LineærPosisjonStrekning

Tagged Values:

SOSI_navn: LRSTREKNING

Restriksjoner

Navn:

LineærPosisjon skal ha retning

Beskrivelse:

inv:count(self.lineærPosisjon.retning)=1

Navn:

Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje

Beskrivelse:

inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0

3.2. «featureType» Fartsgrense

Definisjon: Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning.

Supertype: «FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper

Realisering av: «ApplicationSchema» NVDB Datakatalogen/Fartsgrense::«featureType» Fartsgrense

Tagged Values

byValuePropertyType

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

isCollection

false

noPropertyType

false

NVDB_ID

105

NVDB_navn

Fartsgrense

SOSI_navn

FARTSGRENSE

Egenskaper

Navn:

fartsgrenseVerdi

Definisjon:

Fartsgrense Enhet: Kilometer/time

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

FartsgrenseVerdi

Tagged Values:

NVDB_ID: 2021
NVDB_navn: Fartsgrense
SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: FARTSGRENSEVERDI

Navn:

vedtaksnummer

Definisjon:

Angir vedtaksnummer

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 1891
NVDB_navn: Vedtaksnummer
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 30
SOSI_navn: VEDTAKSNUMMER

Navn:

gyldigFraDato

Definisjon:

Dato for når fartsgrense ble satt i drift. Den dato skiltene ble "avduket".

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Date

Tagged Values:

NVDB_ID: 5127
NVDB_navn: Gyldig fra dato
SOSI_datatype: DATO
SOSI_navn: GYLDIGFRADATO

Navn:

arkivnummer

Definisjon:

Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 9155
NVDB_navn: Arkivnummer
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 250
SOSI_navn: ARKIVNUMMER

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Angivelse av objektets posisjon

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Navn:

lineærPosisjon

Definisjon:

Angivelse av posisjon på det lineære objektet.

Multiplisitet:

[0..*]

Type:

LineærPosisjonStrekning

Tagged Values:

SOSI_navn: LRSTREKNING

Restriksjoner

Navn:

Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje

Beskrivelse:

inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0

3.3. «featureType» FartsgrenseVariabel

Definisjon: Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning innenfor et avgrenset tidsrom.

Supertype: «FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper

Realisering av: «ApplicationSchema» NVDB Datakatalogen/Fartsgrense, variabel::«featureType» FartsgrenseVariabel

Tagged Values

byValuePropertyType

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

isCollection

false

noPropertyType

false

NVDB_ID

721

NVDB_navn

Fartsgrense,variabel

SOSI_navn

FARTSGRENSEVARIABEL

Egenskaper

Navn:

fartsgrenseVerdi

Definisjon:

Verdien på fartsgrensen i angitt tidsrom Enhet: Kilometer/time

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

FartsgrenseVerdiVariabel

Tagged Values:

NVDB_ID: 7023
NVDB_navn: Fartsgrense
SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: FARTSGRENSEVERDI

Navn:

type

Definisjon:

Angir hvilken type variabel fartsgrense det er

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

TypeFartsgrenseVariabel

Tagged Values:

NVDB_ID: 7016
NVDB_navn: Type
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 30
SOSI_navn: TYPE

Navn:

ukedag

Definisjon:

Angir ukedager en variabel fartsgrense gjelder for.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Ukedag

Tagged Values:

NVDB_ID: 9401
NVDB_navn: Ukedag
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 30
SOSI_navn: UKEDAG

Navn:

datoFra

Definisjon:

Angir dato (mmdd) som variabel fartsgrense gjelder fra og med i et normalår.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 7019
NVDB_navn: Dato, fra
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 4
SOSI_navn: DATOFRA

Navn:

datoTil

Definisjon:

Angir dato (mmdd) som variabel fartsgrense gjelder til og med i et normalår.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 7022
NVDB_navn: Dato, til
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 4
SOSI_navn: DATOTIL

Navn:

klokkeslettFra

Definisjon:

Angir tidspunkt (hhmm) på døgnet som variabel fartsgrense gjelder fra.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 7017
NVDB_navn: Klokkeslett, fra
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 4
SOSI_navn: KLOKKESLETTFRA

Navn:

klokkeslettTil

Definisjon:

Angir tidspunkt på døgnet (hhmm) som variabel fartsgrense gjelder til

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 7018
NVDB_navn: Klokkeslett, til
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 4
SOSI_navn: KLOKKESLETTTIL

Navn:

vedtaksnummer

Definisjon:

Angir vedtaksnummer

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 9402
NVDB_navn: Vedtaksnummer
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 15
SOSI_navn: VEDTAKSNUMMER

Navn:

gyldigFraDato

Definisjon:

Dato for når fartsgrense ble satt i drift. Den dato skiltene ble "avduket".

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Date

Tagged Values:

NVDB_ID: 9400
NVDB_navn: Gyldig fra dato
SOSI_datatype: DATO
SOSI_navn: GYLDIGFRADATO

Navn:

merknad

Definisjon:

Kan gi merknad i forhold til variabel fartsgrense. F.eks spesifikasjon av gyldighet, retningslinjer for nedsetting av fartsgrense etc

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 8829
NVDB_navn: Merknad
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 400
SOSI_navn: MERKNAD

Navn:

arkivnummer

Definisjon:

Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 9399
NVDB_navn: Arkivnummer
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 250
SOSI_navn: ARKIVNUMMER

Navn:

prosjektreferanse

Definisjon:

Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 11465
NVDB_navn: Prosjektreferanse
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 200
SOSI_navn: PROSJEKTREFERANSE

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Angivelse av objektets posisjon

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Navn:

lineærPosisjon

Definisjon:

Angivelse av posisjon på det lineære objektet.

Multiplisitet:

[0..*]

Type:

LineærPosisjonStrekning

Tagged Values:

SOSI_navn: LRSTREKNING

Restriksjoner

Navn:

Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje

Beskrivelse:

inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0

3.4. «featureType» FunksjonellVegklasse

Definisjon: En klassifisering basert på hvor viktig en veg er for det totale vegnettets forbindelsesmuligheter. Brukes blant annet for vekting i ruteplanlegging

Supertype: «FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper

Realisering av: «ApplicationSchema» NVDB Datakatalogen/Funksjonell vegklasse::«featureType» FunksjonellVegklasse

Tagged Values

byValuePropertyType

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

isCollection

false

noPropertyType

false

NVDB_ID

821

NVDB_navn

Funksjonell vegklasse

SOSI_navn

FUNKSJONELLVEGKLASSE

Egenskaper

Navn:

vegklasse

Definisjon:

Angir funksjonell vegklasse

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Vegklasse

Tagged Values:

NVDB_ID: 9338
NVDB_navn: Vegklasse
SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 1
SOSI_navn: VEGKLASSE

Navn:

merknad

Definisjon:

Permanent merknad til aktuell forekomst. Kan gi informasjoner som ikke er mulig å gi på annet vis.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 10183
NVDB_navn: Merknad
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 250
SOSI_navn: MERKNAD

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Angivelse av objektets posisjon

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Navn:

lineærPosisjon

Definisjon:

Angivelse av posisjon på det lineære objektet.

Multiplisitet:

[0..*]

Type:

LineærPosisjonStrekning

Tagged Values:

SOSI_navn: LRSTREKNING

Restriksjoner

Navn:

Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje

Beskrivelse:

inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0

3.5. «featureType» Gågatereguleringer

Definisjon: Gate uten fortau reservert for gående hvor trafikkreglene for gågate gjelder

Supertype: «FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper

Realisering av: «ApplicationSchema» NVDB Datakatalogen/Gågate::«featureType» Gågatereguleringer

Tagged Values

byValuePropertyType

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

isCollection

false

noPropertyType

false

NVDB_ID

813

NVDB_navn

Gågate

SOSI_navn

GÅGATEREGULERINGER

Egenskaper

Navn:

varetransportHverdagULørdagPeriode1FraKl

Definisjon:

Varetransport hverdag unntatt lørdag periode 1, fra klokkeslett

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 9314
NVDB_navn: Varetransport hverdag u lørdag periode 1 fra kl
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 4
SOSI_navn: VARETRANSPORTULØRPERIODE1FRAKL

Navn:

varetransportHverdagULørdagPeriode1TilKl

Definisjon:

Varetransport hverdag unntatt lørdag periode 1, til klokkeslett

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 9315
NVDB_navn: Varetransport hverdag u lørdag periode 1 til kl
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 4
SOSI_navn: VARETRANSPORTULØRPERIODE1TILKL

Navn:

varetransportHverdagULørdagPeriode2FraKl

Definisjon:

Varetransport hverdag unntatt lørdag periode 2, fra klokkeslett

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 9316
NVDB_navn: Varetransport hverdag u lørdag periode 2 fra kl
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 4
SOSI_navn: VARETRANSPORTULØRPERIODE2FRAKL

Navn:

varetransportHverdagULørdagPeriode2TilKl

Definisjon:

Varetransport lørdag periode 1, fra klokkeslett

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_navn: Varetransport hverdag u lørdag periode 2 til kl
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 4
SOSI_navn: VARETRANSPORTULØRPERIODE2TILKL

Navn:

varetransportLørdagPeriode1FraKl

Definisjon:

Varetransport lørdag periode 1, fra klokkeslett

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_navn: Varetransport lørdag periode 1 fra kl
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 4
SOSI_navn: VARETRANSPORTLØRPERIODE1FRAKL

Navn:

varetransportLørdagPeriode1TilKl

Definisjon:

Varetransport lørdag periode 1, til klokkeslett

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 11538
NVDB_navn: Varetransport lørdag periode 1 til kl
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 4
SOSI_navn: VARETRANSPORTLØRPERIODE1TILKL

Navn:

varetransportLørdagPeriode2FraKl

Definisjon:

Varetransport lørdag periode 2, fra klokkeslett

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 11539
NVDB_navn: Varetransport lørdag periode 2 fra kl
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 4
SOSI_navn: VARETRANSPORTLØRPERIODE2FRAKL

Navn:

varetransportLørdagPeriode2TilKl

Definisjon:

Varetransport lørdag periode 2, til klokkeslett

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_navn: Varetransport lørdag periode 2 til kl
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 4
SOSI_navn: VARETRANSPORTLØRPERIODE2TILKL

Navn:

kjøringTilEiendommeneTillatt

Definisjon:

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

KjøringTilEiendommeneTillatt

Tagged Values:

NVDB_ID: 9313
NVDB_navn: Kjøring til eiendommene tillatt
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: KJØRINGTILEIENDOMMENETILLATT

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Tagged Values:

NVDB_ID: 9322
NVDB_navn: Geometri, linje
SOSI_datatype: KURVE
SOSI_navn: SENTERLINJE

Navn:

lineærPosisjon

Definisjon:

Angivelse av posisjon på det lineære objektet.

Multiplisitet:

[0..*]

Type:

LineærPosisjonStrekning

Tagged Values:

SOSI_navn: LRSTREKNING

Restriksjoner

Navn:

Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje

Beskrivelse:

inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0

3.6. «featureType» Høydebegrensning

Definisjon: Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder

Supertype: «FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper

Realisering av: «ApplicationSchema» NVDB Datakatalogen/Høydebegrensning::«featureType» Høydebegrensning

Tagged Values

byValuePropertyType

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

isCollection

false

noPropertyType

false

NVDB_ID

591

NVDB_navn

Høydebegrensning

SOSI_navn

HØYDEBEGRENSNING

Egenskaper

Navn:

skiltaHøyde

Definisjon:

Angir skilta høyde i forbindelse med høydebegrensningen. Håndbok N300 (050) beskriver hvordan verdier beregnes ut fra målte høyder Enhet: Meter

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Tagged Values:

NVDB_ID: 5277
NVDB_navn: Skilta høyde
SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: SKILTAHØYDE

Navn:

typeHinder

Definisjon:

Angir hvilken type hinder det er tale om

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

TypeHinder

Tagged Values:

NVDB_ID: 5270
NVDB_navn: Type hinder
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 50
SOSI_navn: TYPEHINDER

Navn:

beregnetHøyde

Definisjon:

Minste målte høyde minus sikkerhetsmargin, avrundet ned til nærmeste desimeter (ref. regelverk i håndbok N300, tidl. Hb 050) Enhet: Meter

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Tagged Values:

NVDB_ID: 10247
NVDB_navn: Beregnet høyde
SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 5
SOSI_navn: BEREGNETHØYDE

Navn:

navn

Definisjon:

Gir navn tilknyttet høydebegrensning

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 5778
NVDB_navn: Navn
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 50
SOSI_navn: NAVN

Navn:

merknad

Definisjon:

Merknad som gjelder for den bestemte forekomsten uavhengig av tid

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 5285
NVDB_navn: Merknad
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 50
SOSI_navn: MERKNAD

Navn:

bredde

Definisjon:

Angir minste bredde mellom høydemåling for venstre og høyre side. Enhet: Meter

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Tagged Values:

NVDB_ID: 3846
NVDB_navn: Bredde
SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 5
SOSI_navn: BREDDE

Navn:

hMinHøyreKant

Definisjon:

Angir minste høyde for høydebegrensningens høyre kjørebanekant. Høyre og venstre bestemmes ut fra at en er vendt i retning av vegens metreringsretning. Enhet: Meter

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Tagged Values:

NVDB_ID: 3868
NVDB_navn: H-min, høyre kant
SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 5
SOSI_navn: HMINHØYREKANT

Navn:

hMinMidt

Definisjon:

Angir minste høyde innenfor et 3-metersbelte vanligvis plassert i midten av høydebegrensningen. Enhet: Meter

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Tagged Values:

NVDB_ID: 3869
NVDB_navn: H-min, midt
SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 5
SOSI_navn: HMINMIDT

Navn:

hMinVenstreKant

Definisjon:

Angir minste høyde for høydebegrensningens venstre kjørebanekant. Høyre og venstre bestemmes ut fra at en er vendt i retning av vegens metreringsretning. Enhet: Meter

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Tagged Values:

NVDB_ID: 3870
NVDB_navn: H-min, venstre kant
SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 5
SOSI_navn: HMINVENSTREKANT

Navn:

målemetode

Definisjon:

Angir målemetode som er brukt for å måle høyder

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

MålemetodeHøydebegrensning

Tagged Values:

NVDB_ID: 9490
NVDB_navn: Målemetode
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 20
SOSI_navn: MÅLEMETODEHØYDEBEGRENSNING

Navn:

måledato

Definisjon:

Angir dato når innmåling er gjort

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Date

Tagged Values:

NVDB_ID: 9489
NVDB_navn: Måledato
SOSI_datatype: DATO
SOSI_navn: MÅLEDATO

Navn:

prosjektreferanse

Definisjon:

Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 11149
NVDB_navn: Prosjektreferanse
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 200
SOSI_navn: PROSJEKTREFERANSE

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Tagged Values:

NVDB_ID: 6924
NVDB_navn: Geometri, linje
SOSI_datatype: KURVE
SOSI_navn: SENTERLINJE

Navn:

lineærPosisjon

Definisjon:

Angivelse av posisjon på det lineære objektet.

Multiplisitet:

[0..*]

Type:

LineærPosisjonStrekning

Tagged Values:

SOSI_navn: LRSTREKNING

Restriksjoner

Navn:

Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje

Beskrivelse:

inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0

3.7. «featureType» InnkjøringForbudt

Definisjon: Angir innkjøring forbudt

Supertype: «FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper

Realisering av: «ApplicationSchema» NVDB Datakatalogen/Innkjøring forbudt::«featureType» InnkjøringForbudt

Tagged Values

byValuePropertyType

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

isCollection

false

noPropertyType

false

NVDB_ID

606

NVDB_navn

Innkjøring forbudt

SOSI_navn

INNKJØRINGFORBUDT

Egenskaper

Navn:

merknad

Definisjon:

Merknad som gjelder for den bestemte forekomsten uavhengig av tid.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 5476
NVDB_navn: Merknad
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 200
SOSI_navn: MERKNAD

Navn:

skiltnummer

Definisjon:

Angir skiltnummer i forbindelse med innkjøring forbudt

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 5475
NVDB_navn: Skiltnummer
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 7
SOSI_navn: SKILTNUMMER

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Tagged Values:

NVDB_ID: 6916
NVDB_navn: Geometri, linje
SOSI_datatype: KURVE
SOSI_navn: SENTERLINJE

Navn:

lineærPosisjon

Definisjon:

Angivelse av posisjon på det lineære objektet.

Multiplisitet:

[0..*]

Type:

LineærPosisjonStrekning

Tagged Values:

SOSI_navn: LRSTREKNING

Restriksjoner

Navn:

LineærPosisjon skal ha retning

Beskrivelse:

inv:count(self.lineærPosisjon.retning)=1

Navn:

Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje

Beskrivelse:

inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0

3.8. «featureType» Jernbanekryssing

Definisjon: Sted i vegnettet hvor veg og jernbane krysses

Supertype: «FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper

Realisering av: «ApplicationSchema» NVDB Datakatalogen/Jernbanekryssing::«featureType» Jernbanekryssing

Tagged Values

byValuePropertyType

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

isCollection

false

noPropertyType

false

NVDB_ID

100

NVDB_navn

Jernbanekryssing

SOSI_navn

JERNBANEKRYSSING

Egenskaper

Navn:

typeJernbanekryssing

Definisjon:

Angir hvilken type vegobjektet er av

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

TypeJernbanekryssing

Tagged Values:

NVDB_ID: 1153
NVDB_navn: Type
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 50
SOSI_navn: TYPEJERNBANEKRYSSING

Navn:

tilleggsinformasjon

Definisjon:

Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 11576
NVDB_navn: Tilleggsinformasjon
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 250
SOSI_navn: TILLEGGSINFORMASJON

Navn:

posisjon

Definisjon:

Gir punkt som geometrisk representerer objektet.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Punkt

Tagged Values:

NVDB_ID: 4799
NVDB_navn: Geometri, punkt
SOSI_datatype: PUNKT
SOSI_navn: POSISJON

Navn:

lineærPosisjon

Definisjon:

Angivelse av posisjon på det lineære objektet.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

LineærPosisjonPunkt

Tagged Values:

SOSI_navn: LRPUNKT

Restriksjoner

Navn:

Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon

Beskrivelse:

inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0

3.9. «featureType» Landbruksvegklasse

Definisjon: Landbruksmyndighetene sin inndeling av landbruksveger, ut i fra støtteordninger

Supertype: «FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper

Realisering av: «ApplicationSchema» NVDB Datakatalogen/Landbruksvegklasse::«featureType» Landbruksvegklasse

Tagged Values

byValuePropertyType

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

isCollection

false

noPropertyType

false

NVDB_ID

822

NVDB_navn

Landbruksvegklasse

SOSI_navn

LANDBRUKSVEGKLASSE

Egenskaper

Navn:

klasseLandbruksveg

Definisjon:

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

KlasseLandbruksveg

Tagged Values:

NVDB_ID: 9339
NVDB_navn: Klasse
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 40
SOSI_navn: KLASSELANDBRUKSVEG

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Angivelse av objektets posisjon

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Navn:

lineærPosisjon

Definisjon:

Angivelse av posisjon på det lineære objektet.

Multiplisitet:

[0..*]

Type:

LineærPosisjonStrekning

Tagged Values:

SOSI_navn: LRSTREKNING

Restriksjoner

Navn:

Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje

Beskrivelse:

inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0

3.10. «featureType» Motorveg

Definisjon: Strekninger som har vedtatt status motorveg.

Supertype: «FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper

Realisering av: «ApplicationSchema» NVDB Datakatalogen/Motorveg::«featureType» Motorveg

Tagged Values

byValuePropertyType

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

isCollection

false

noPropertyType

false

NVDB_ID

595

NVDB_navn

Motorveg

SOSI_navn

MOTORVEG

Egenskaper

Navn:

motorvegtype

Definisjon:

Angir hvilken type motorveg det er tale om

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Motorvegtype

Tagged Values:

NVDB_ID: 5378
NVDB_navn: Motorvegtype
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 20
SOSI_navn: MOTORVEGTYPE

Navn:

vedtaksnummer

Definisjon:

Angir vedtaksnummer

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 5376
NVDB_navn: Vedtaksnummer
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 15
SOSI_navn: VEDTAKSNUMMER

Navn:

arkivnummer

Definisjon:

Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 9485
NVDB_navn: Arkivnummer
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 250
SOSI_navn: ARKIVNUMMER

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Tagged Values:

NVDB_ID: 6908
NVDB_navn: Geometri, linje
SOSI_datatype: KURVE
SOSI_navn: SENTERLINJE

Navn:

lineærPosisjon

Definisjon:

Angivelse av posisjon på det lineære objektet.

Multiplisitet:

[0..*]

Type:

LineærPosisjonStrekning

Tagged Values:

SOSI_navn: LRSTREKNING

Restriksjoner

Navn:

Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje

Beskrivelse:

inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0

3.11. «featureType» Serviceveg

Definisjon: Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk, men som benyttes for å komme til tekniske anlegg el.l.

Supertype: «FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper

Realisering av: «ApplicationSchema» NVDB Datakatalogen/Serviceveg::«featureType» Serviceveg

Tagged Values

byValuePropertyType

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

isCollection

false

noPropertyType

false

NVDB_ID

924

NVDB_navn

Serviceveg

SOSI_navn

SERVICEVEG

Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Angivelse av objektets posisjon

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Navn:

lineærPosisjon

Definisjon:

Angivelse av posisjon på det lineære objektet.

Multiplisitet:

[0..*]

Type:

LineærPosisjonStrekning

Tagged Values:

SOSI_navn: LRSTREKNING

Restriksjoner

Navn:

LineærPosisjon skal ha retning

Beskrivelse:

inv:count(self.lineærPosisjon.retning)=1

Navn:

Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje

Beskrivelse:

inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0

3.12. «featureType» Svingerestriksjon

Definisjon: Angir svingerestriksjon

Supertype: «FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper

Realisering av: «ApplicationSchema» NVDB Datakatalogen/Svingerestriksjon::«featureType» Svingerestriksjon

Tagged Values

byValuePropertyType

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

isCollection

false

noPropertyType

false

NVDB_ID

573

NVDB_navn

Svingerestriksjon

SOSI_navn

SVINGERESTRIKSJON

Egenskaper

Navn:

merknad

Definisjon:

Kan gi permanent merknad. F.eks "høyresving forbudt"

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 5294
NVDB_navn: Merknad
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 200
SOSI_navn: MERKNAD

Navn:

posisjon

Definisjon:

Gir punkt som geometrisk representerer objektet.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Punkt

Tagged Values:

NVDB_ID: 8875
NVDB_navn: Geometri, punkt
SOSI_datatype: PUNKT
SOSI_navn: POSISJON

Navn:

svingeforbudFra

Definisjon:

angir hvilken lenke svingerestriksjonen gjelder fra. Merknad: Egenskapen finnes ikke i NVDB, men avledes ut fra stedfesting på referanselenkene

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

LineærPosisjonPunkt

Tagged Values:

SOSI_navn: SVINGEFORBUDFRA

Navn:

svingeforbudTil

Definisjon:

angir hvilken lenke svingerestriksjonen gjelder til. Merknad: Egenskapen finnes ikke i NVDB, men avledes ut fra stedfesting på referanselenkene

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

LineærPosisjonPunkt

Tagged Values:

SOSI_navn: SVINGEFORBUDTIL

Restriksjoner

Navn:

Lineære posisjoner skal ha retning

Beskrivelse:

inv:count(self.svingeforbudFra.retning)=1 and count(self.svingeforbudTil.retning)=1

3.13. «featureType» Trafikkreguleringer

Definisjon: Strekning hvor det er restriksjoner for motortrafikk eller gående og syklende

Supertype: «FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper

Realisering av: «ApplicationSchema» NVDB Datakatalogen/Trafikkreguleringer::«featureType» Trafikkreguleringer

Tagged Values

byValuePropertyType

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

isCollection

false

noPropertyType

false

NVDB_ID

856

NVDB_navn

Trafikkreguleringer

SOSI_navn

TRAFIKKREGULERINGER

Egenskaper

Navn:

trafikkreguleringer

Definisjon:

Angir eventuelle restriksjoner for motortrafikk, gående og syklende

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Trafikkreguleringstype

Tagged Values:

NVDB_ID: 9794
NVDB_navn: Trafikkreguleringer
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 80
SOSI_navn: TRAFIKKREGULERINGER

Navn:

gjeldertidsrom

Definisjon:

Angir tidsrommet (hhmm-hhmm) eller (mnd-mnd) trafikkreguleringen gjelder

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 11541
NVDB_navn: Gjelder tidsrom
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 9
SOSI_navn: GJELDERTIDSROM

Navn:

merknad

Definisjon:

Angir eventuelle unntak for tidspunkt, kjøretøytyper, mm

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 10782
NVDB_navn: Merknad
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 290
SOSI_navn: MERKNAD

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Angivelse av objektets posisjon

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Navn:

lineærPosisjon

Definisjon:

Angivelse av posisjon på det lineære objektet.

Multiplisitet:

[0..*]

Type:

LineærPosisjonStrekning

Tagged Values:

SOSI_navn: LRSTREKNING

Restriksjoner

Navn:

Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje

Beskrivelse:

inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0

3.14. «featureType» VærutsattVeg

Definisjon: Vegstrekning som er spesielt utsatt for uvær, og av den grunn kan ha begrenset åpningstid. Merknad: Strekninger kan ikke ha dobbeltregistreringer (overlapp), ved flere likestilte naturfarer beskrives dette under "Tilleggsinformasjon"

Supertype: «FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper

Realisering av: «ApplicationSchema» NVDB Datakatalogen/Værutsatt veg::«featureType» VærutsattVeg

Tagged Values

byValuePropertyType

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

isCollection

false

noPropertyType

false

NVDB_ID

107

NVDB_navn

Værutsatt veg

SOSI_navn

VÆRUTSATTVEG

Egenskaper

Navn:

navn

Definisjon:

Angir navn på vegstrekning (høyfjellsstrekning)

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 1082
NVDB_navn: Navn
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 40
SOSI_navn: NAVN

Navn:

høyfjellsstrekning

Definisjon:

Angir om denne vegstrekningen kan kategoriseres som høgfjellsstrekning eller ikke. Med høgfjellsstrekning menes: Veger ekstra utsatt for snø og vind. De behøver ikke ligge høyt over havet, men er over tregrensen.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Høyfjellsstrekning

Tagged Values:

NVDB_ID: 8835
NVDB_navn: Høyfjellsstrekning
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 10
SOSI_navn: HØYFJELLSSTREKNING

Navn:

stedligBeredskap

Definisjon:

Angir om det er stedlig beredskap knyttet til vegstrekningen.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

StedligBeredskap

Tagged Values:

NVDB_ID: 3107
NVDB_navn: Stedlig beredskap
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: STEDLIGBEREDSKAP

Navn:

snødybde

Definisjon:

Angir snødybde ved åpning av vegstrekningen. Gjelder høyfjellsstrekninger. Enhet: Centimeter

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Tagged Values:

NVDB_ID: 2103
NVDB_navn: Snødybde
SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 4
SOSI_navn: SNØDYBDE

Navn:

antallStengteDøgn

Definisjon:

Angir hvor mange døgn pr år vegstrekningen normalt er stengt. Enhet: Stykker

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Tagged Values:

NVDB_ID: 1917
NVDB_navn: Antall stengte døgn
SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: ANTALLSTENGTEDØGN

Navn:

vinterstengt_FraDato

Definisjon:

Angir dato (mmdd) for når vinterstengning starter et normalår.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 2074
NVDB_navn: Vinterstengt, fra dato
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 4
SOSI_navn: VINTERSTENGT_FRADATO

Navn:

vinterstengt_TilDato

Definisjon:

Angir dato (mmdd) for når vinterstengning opphører i et normalår.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 2223
NVDB_navn: Vinterstengt, til dato
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 4
SOSI_navn: VINTERSTENGT_TILDATO

Navn:

nattestengt_FraDato

Definisjon:

Angir dato (mmdd) for når nattestengning starter i et normalår.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 2073
NVDB_navn: Nattestengt, fra dato
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 4
SOSI_navn: NATTESTENGT_FRADATO

Navn:

nattestengt_TilDato

Definisjon:

Angir dato (mmdd) for når nattestengning avsluttes i et normalår.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 2222
NVDB_navn: Nattestengt, til dato
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 4
SOSI_navn: NATTESTENGT_TILDATO

Navn:

avgrensaVinterdriftFraDato

Definisjon:

Angir dato (mmdd) for når avgrensa vinterdrift starter et normalår. Med avgrenset vinterdrift menes at det er spesielle kriterier knyttet til når vegen skal åpnes og stenges.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 8836
NVDB_navn: Avgrensa vinterdrift, fra dato
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 4
SOSI_navn: AVGRENSAVINTERDRIFTFRADATO

Navn:

avgrensaVinterdriftTilDato

Definisjon:

Angir dato (mmdd) for når avgrensa vinterdrift avsluttes et normalår. Med avgrenset vinterdrift menes at det er spesielle kriterier knyttet til når vegen skal åpnes og stenges. Det kan innenfor denne perioden være gitt en periode hvor vegen er helt vinterstengt (se egne ET).

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 8837
NVDB_navn: Avgrensa vinterdrift, til dato
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 4
SOSI_navn: AVGRENSAVINTERDRIFTTILDATO

Navn:

hovedproblem

Definisjon:

Angir hva som er hovedproblem for værutsatt veg.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

HovedproblemVærutsattVeg

Tagged Values:

NVDB_ID: 9957
NVDB_navn: Hovedproblem
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 30
SOSI_navn: HOVEDPROBLEM

Navn:

gjentakelsesintervall

Definisjon:

Angir hvor ofte dette problemet statistisk sett oppstår. Det defineres som at problemet har inntruffet ikke bare om vegen blir stengt, men også om det er behov for økt beredskap og enkelte restriksjoner som f.eks nedsatt hastighet, sperring av ett kjørefelt mm

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

GjentakelsesintervallVærutsattVeg

Tagged Values:

NVDB_ID: 9958
NVDB_navn: Gjentakelsesintervall
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 40
SOSI_navn: GJENTAKELSESINTERVALL

Navn:

terskelverdi

Definisjon:

Beskriver hvor mye vær som tåles før problem oppstår. Kan f.eks være vindstyrke, vindretning, bølgehøyde, snømengde osv

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 9959
NVDB_navn: Terskelverdi
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 250
SOSI_navn: TERSKELVERDI

Navn:

kilde

Definisjon:

Kilde

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 9960
NVDB_navn: Kilde
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 400
SOSI_navn: KILDE

Navn:

tilleggsinformasjon

Definisjon:

Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks mer detaljer om problemene

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 10765
NVDB_navn: Tilleggsinformasjon
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 400
SOSI_navn: TILLEGGSINFORMASJON

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Angivelse av objektets posisjon

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Navn:

lineærPosisjon

Definisjon:

Angivelse av posisjon på det lineære objektet.

Multiplisitet:

[0..*]

Type:

LineærPosisjonStrekning

Tagged Values:

SOSI_navn: LRSTREKNING

Restriksjoner

Navn:

Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje

Beskrivelse:

inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0

3.15. «featureType» Vegsperring

Definisjon: Angir at veg er fysisk sperret.

Supertype: «FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper

Realisering av: «ApplicationSchema» NVDB Datakatalogen/Vegsperring::«featureType» Vegsperring

Tagged Values

byValuePropertyType

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

isCollection

false

noPropertyType

false

NVDB_ID

607

NVDB_navn

Vegsperring

SOSI_navn

VEGSPERRING

Egenskaper

Navn:

type

Definisjon:

Angir hvilken type sperring det er tale om

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

TypeVegsperring

Tagged Values:

NVDB_ID: 7861
NVDB_navn: Type
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 30
SOSI_navn: TYPE

Navn:

funksjon

Definisjon:

Angir hvilken funksjon sperringen har

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Funksjon

Tagged Values:

NVDB_ID: 11542
NVDB_navn: Funksjon
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 25
SOSI_navn: FUNKSJON

Navn:

gjeldertidsrom

Definisjon:

Angir tidsrommet (hhmm-hhmm) eller (mnd-mnd) vegsperringen gjelder

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 11543
NVDB_navn: Gjelder tidsrom
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 9
SOSI_navn: GJELDERTIDSROM

Navn:

merknad

Definisjon:

Opplysning om spesielle forhold knyttet til fysisk sperring.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

NVDB_ID: 5478
NVDB_navn: Merknad
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 200
SOSI_navn: MERKNAD

Navn:

eier

Definisjon:

Angir hvem som er eier av vegobjektet

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

EierVegsperring

Tagged Values:

NVDB_ID: 9498
NVDB_navn: Eier
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 30
SOSI_navn: EIER

Navn:

posisjon

Definisjon:

Gir punkt som geometrisk representerer objektet.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Punkt

Tagged Values:

NVDB_ID: 7930
NVDB_navn: Geometri, punkt
SOSI_datatype: PUNKT
SOSI_navn: POSISJON

Navn:

lineærPosisjon

Definisjon:

Angivelse av posisjon på det lineære objektet.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

LineærPosisjonPunkt

Tagged Values:

SOSI_navn: LRPUNKT

Restriksjoner

Navn:

Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon

Beskrivelse:

inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0

4. Pakke: Fellesegenskaper

Definisjon: Pakke med abstrakte objekter som inneholder fellesegenskaper som arves ut i objektene

4.1. «FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper

Definisjon: abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner.

Merknad: Disse egenskapene skal derfor ikke modelleres inn i fagområdemodeller.

Realisering av: «ApplicationSchema» Generelle typer 5.0/SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper

Egenskaper

Navn:

NVDB_identifikasjon

Definisjon:

unik identifikasjon av et objekt

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

NVDB_Identifikasjon

Navn:

oppdateringsdato

Definisjon:

dato for siste endring på objektetdataene

Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen).

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

DateTime

Tagged Values:

definition: "Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set."@en
SOSI_datatype: DATOTID
SOSI_navn: OPPDATERINGSDATO

Navn:

identifikasjon

Definisjon:

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Identifikasjon

Subtyper:

«featureType» Trafikkreguleringer
«featureType» VærutsattVeg
«featureType» Vegsperring
«featureType» Høydebegrensning
«featureType» FartsgrenseVariabel
«featureType» Motorveg
«featureType» Fartsgrense
«featureType» Serviceveg
«featureType» Jernbanekryssing
«featureType» Svingerestriksjon
«featureType» Landbruksvegklasse
«featureType» Beredskapsveg
«featureType» InnkjøringForbudt
«featureType» Gågatereguleringer
«featureType» FunksjonellVegklasse

4.2. «FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper5.0_veglenke

Definisjon: abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner.

Merknad: Disse egenskapene skal derfor ikke modelleres inn i fagområdemodeller.

Realisering av: «ApplicationSchema» Generelle typer 5.0/SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper

Egenskaper

Navn:

NVDB_identifikasjon

Definisjon:

unik identifikasjon av et objekt

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

NVDB_Identifikasjon

Navn:

oppdateringsdato

Definisjon:

dato for siste endring på objektetdataene

Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen).

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

DateTime

Tagged Values:

definition: "Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set."@en
SOSI_datatype: DATOTID
SOSI_navn: OPPDATERINGSDATO

Navn:

identifikasjon

Definisjon:

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Identifikasjon

Subtyper:

«FeatureType» SOSI_Objekt5.0_veglenke

4.3. «featureType» Nettverkselement

Definisjon: Abstrakt objekttype som representerer et element i et nettverk, med generelle egenskaper som muliggjør lineære referanser til elementene, Realisering av INSPIRE Network:NetworkElement og ISO19148 LR_Feature.

Supertype: «FeatureType» SOSI_Objekt5.0_veglenke

Realisering av: «ApplicationSchema» SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0::«featureType» Nettverkselement

Egenskaper

Navn:

standardLRM

Definisjon:

Standard metode som brukes for å angi lineære referanser til nettverkselementet

Merknad: Kan overstyres for den enkelte posisjonsangivelse.

ISO19148: LR_ILinearElement ::defaultLRM() : LR_LinearReferencingMethod

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

LineærReferanseMetode

Tagged Values:

SOSI_navn: LRLRM

Subtyper:

«featureType» GeneralisertLenke

Restriksjoner

Navn:

Alle instanser skal ha en unik identifikator

Beskrivelse:

Alle instanser skal ha en unik identifikator

4.4. «FeatureType» SOSI_Objekt5.0_veglenke

Definisjon: abstrakt objekttype som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper

Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.

Supertype: «FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper5.0_veglenke

Realisering av: «ApplicationSchema» Generelle typer 5.0/SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«FeatureType» SOSI_Objekt

Egenskaper

Navn:

datafangstdato

Definisjon:

dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget

Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Date

Tagged Values:

SOSI_datatype: DATOTID
SOSI_navn: DATAFANGSTDATO

Navn:

verifiseringsdato

Definisjon:

dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten

Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Date

Tagged Values:

SOSI_datatype: DATOTID
SOSI_navn: VERIFISERINGSDATO

Navn:

kommunenummer

Definisjon:

Kommunenummer.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kommunenummer

Tagged Values:

defaultCodeSpace: http://skjema.geonorge.no/SOSI/kodeliste/AdmEnheter/Kommunenummer
SOSI_navn: KOMM

Navn:

kvalitet

Definisjon:

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen

Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Posisjonskvalitet

Tagged Values:

SOSI_navn: KVALITET

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Medium

Tagged Values:

SOSI_navn: MEDIUM

Subtyper:

«featureType» Nettverkselement

4.5. «featureType» GeneralisertLenke

Definisjon: Abstrakt, generalisert objekttype for nettverkslenker Realisering av INSPIRE Network:GeneralisedLink

Supertype: «featureType» Nettverkselement

Realisering av: «ApplicationSchema» SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0::«featureType» GeneralisertLenke

Subtyper:

«featureType» Lenke

4.6. «featureType» Lenke

Definisjon: Abstrakt objekttype for nettverkslenker, med mulighet for å angi posisjon i en sekvens av lenker.

Merknad: Lenkens posisjon i et nettverk og skalering av lengde i forhold til geometrilengde kan angis på flere alternative måter:  

Kun startVerdi. Målt lengde og sluttverdi er lik geometrilengde
Kombinasjonen startVerdi-sluttVerdi. Målt lengde er lik differansen mellom disse egenskapene.
Kombinasjonen startVerdi-måltLengde. Sluttverdi er lik summen av disse egenskapene.
Kun måltLengde. startverdi er lik 0, og sluttverdi er lik målt lengde
Ingen av egenskapene angitt. Kun geometrien benyttes for beregning av posisjoner.

Realisering av INSPIRE Network:Link.

Supertype: «featureType» GeneralisertLenke

Realisering av: «ApplicationSchema» SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0::«featureType» Lenke

Tagged Values

SOSI_fremmednøkkel

identifikasjon

Egenskaper

Navn:

lenkesekvens

Definisjon:

unik identifikasjon av lenkesekvens

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Lenkesekvensreferanse

Tagged Values:

SOSI_navn: LENKESEKVENS

Subtyper:

«featureType» Veglenke

Restriksjoner

Navn:

Realiserbare subtyper skal ha kurvegeometri

Beskrivelse:

Realiserbare subtyper skal ha kurvegeometri

4.7. «dataType» Lenkesekvensreferanse

Definisjon: referanse til sekvenser av lenker.

Realisering av: «ApplicationSchema» SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0::«featureType» Lenkesekvens

Tagged Values

isCollection

false

noPropertyType

false

SOSI_navn

LENKESEKVENS

Egenskaper

Navn:

NVDB_identifikasjon

Definisjon:

identifikasjon på ordna samling med retta lenker som utgjør lenkesekvensen

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

NVDB_Identifikasjon

Navn:

startposisjon

Definisjon:

startposisjon for lenken i et lineært referansesystem

ISO19148: LR_ILinearElement :: startValue(LRM : LinearReferencingMethod) : Measure

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Tagged Values:

SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 20
SOSI_navn: LRSTARTVERDI

Navn:

sluttposisjon

Definisjon:

sluttposisjon for lenken i et lineært referansesystem

ISO19148: Finnes ikke

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Tagged Values:

SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 20
SOSI_navn: LRSLUTTVERDI

5. Pakke: Datatyper og kodelister

Definisjon: Pakke med alle datatyper og kodelister som brukes i datasettet === Pakke: Veglenke Definisjon: Pakke med datatyper og kodelister som hører til vegklenke-objektet

5.1. «dataType» Veglenkeadresse

Definisjon: sammensatt identifikator for veglenkeadresse. Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav.

Realisering av: «applicationSchema» Vegnett-5.0::«dataType» Veglenkeadresse

Tagged Values

SOSI_navn

VEGLENKEADRESSE

Egenskaper

Navn:

adressekode

Definisjon:

nummer som entydig identifiserer adresserbare veglenker i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Tagged Values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 5
SOSI_navn: ADRESSEKODE

Navn:

adressenavn

Definisjon:

navn på veglenke i matrikkelen (matrikkelforskriften § 2e).

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 30
SOSI_navn: ADRESSENAVN

Navn:

sideveg

Definisjon:

angir om en veglenke er sideveg og dermed bruker adresser fra lenka den er sideveg fra. Dersom ikke oppgitt, gir det "Nei"-alternativet, dvs "Ikke sideveg"

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: SIDEVEG

5.2. «dataType» Kryssystem

Definisjon: angir hvilke deler av et kryss som forvaltningsmessig sett hører sammen

Realisering av: «applicationSchema» Vegnett-5.0::«dataType» Kryssystem

Tagged Values

SOSI_navn

KRYSSYSTEM

Egenskaper

Navn:

kryssdel

Definisjon:

de enkelte delene et kryssystem består av, f.eks. ramper eller deler av en rundkjøring

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Tagged Values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: KRYSSDEL

Navn:

fraMeter

Definisjon:

meterverdi ved start kryssdel

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Tagged Values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 5
SOSI_navn: FRAMETER

Navn:

tilMeter

Definisjon:

meterverdi ved slutt kryssdel

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Tagged Values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 5
SOSI_navn: TILMETER

5.3. «dataType» Sideanlegg

Definisjon: sideanlegg som trenger egne referanselenker forvaltningsmessig sett fordi disse ikke er en del av vegen for øvrig

Realisering av: «applicationSchema» Vegnett-5.0::«dataType» Sideanlegg

Tagged Values

SOSI_navn

SIDEANLEGG

Egenskaper

Navn:

sideanleggsdel

Definisjon:

De enkelte delene et sideanlegg består av

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Tagged Values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: SIDEANLEGGSDEL

Navn:

fraMeter

Definisjon:

meterverdi ved start sideanleggsdel

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Tagged Values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 5
SOSI_navn: FRAMETER

Navn:

tilMeter

Definisjon:

meterverdi ved slutt sideanleggsdel

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Tagged Values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 5
SOSI_navn: TILMETER

5.4. «dataType» Vegstrekning

Definisjon: deler inn vegsystemet i praktisk håndterbare størrelser nummerert i stigende rekkefølge i vegens retning

Realisering av: «applicationSchema» Vegnett-5.0::«dataType» Vegstrekning

Tagged Values

SOSI_navn

VEGSTREKNING

Egenskaper

Navn:

strekningNummer

Definisjon:

nummer for den enkelte strekning i et vegsystem

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Tagged Values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: STREKNINGNUMMER

Navn:

delstrekningNummer

Definisjon:

inndeling av Strekning i forhold til delstrekningens funksjon, f.eks. hovedløp, armer, gang- og sykkelveger. Nummeret er unikt innenfor strekningen.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Tagged Values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: DELSTREKNINGNUMMER

Navn:

fraMeter

Definisjon:

meterverdi ved start veglenke

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Tagged Values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 5
SOSI_navn: FRAMETER

Navn:

tilMeter

Definisjon:

meterverdi ved slutt veglenke

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Tagged Values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 5
SOSI_navn: TILMETER

Navn:

adskilteLøp

Definisjon:

angir at delstrekningen har så fysisk adskilte løp eller kjørebaner at disse referansemessig må håndteres hver for seg

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

AdskilteLøp

Tagged Values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: ADSKILTELØP

Navn:

adskilteLøpNummer

Definisjon:

unik nummerering innenfor strekningen for adskilte løp som hører sammen, f.eks. 1-1, 1-2

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 1
SOSI_navn: ADSKILTELØPNUMMER

Restriksjoner

Navn:

retning er påkrevd dersom metrering er angitt

Beskrivelse:

inv: count (self.fraMeter) + count(self.tilMeter) > 0 implies count(self.retning) = 1

5.5. «dataType» Vegsystem

Definisjon: hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen.

Realisering av: «applicationSchema» Vegnett-5.0::«dataType» Vegsystem

Tagged Values

SOSI_navn

VEGSYSTEM

Egenskaper

Navn:

vegkategori

Definisjon:

kategorisering som angir på hvilket nivå vegmyndigheten for strekningen ligger

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Vegkategori

Tagged Values:

SOSI_navn: VEGKATEGORI

Navn:

fase

Definisjon:

vegens fase i livet

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Vegfase

Tagged Values:

SOSI_navn: VEGFASE

Navn:

vegnummer

Definisjon:

angir hvilke deler av vegnettet som rutemessig hører sammen

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Tagged Values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 5
SOSI_navn: VEGNUMMER

5.6. «dataType» Vegsystemreferanse

Definisjon: sammensatt identifikator for vegsystemreferanse

Realisering av: «applicationSchema» Vegnett-5.0::«dataType» Vegsystemreferanse

Tagged Values

SOSI_navn

VEGSYSTEMREFERANSE

Egenskaper

Navn:

vegsystem

Definisjon:

hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Vegsystem

Tagged Values:

SOSI_navn: VEGSYSTEM

Navn:

vegstrekning

Definisjon:

deler inn vegsystemet i praktisk håndterbare størrelser nummerert i stigende rekkefølge i vegens retning

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Vegstrekning

Tagged Values:

SOSI_navn: VEGSTREKNING

Navn:

sideanlegg

Definisjon:

sideanlegg som trenger egne referanselenker forvaltningsmessig sett fordi disse ikke er en del av vegen for øvrig

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Sideanlegg

Tagged Values:

SOSI_navn: SIDEANLEGG

Navn:

kryssystem

Definisjon:

angir hvilke deler av et kryss som forvaltningsmessig sett hører sammen

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Kryssystem

Tagged Values:

SOSI_navn: KRYSSYSTEM

Navn:

referanseretning

Definisjon:

retning for metrering, med eller mot koordinatrekkefølgen. Merknad: Egenskapen finnes ikke i NVDB, men avledes ut fra stedfesting og lenkenes geometri.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Referanseretning

Tagged Values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 1
SOSI_navn: REFERANSERETNING

Restriksjoner

Navn:

vegstrekning er påkrevd dersom sideanlegg og/eller kryssystem er angitt

Beskrivelse:

inv:count(self.sideanlegg) + count(self.kryssystem) > 0 implies count(self.vegstrekning)=1

5.7. «codeList» Referanseretning

Definisjon: Kodeliste for å angi retning i forrhold til nettverkselementets geometri.

Tagged Values

asDictionary

false

codeList

http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Vegnett/-DraftName4.6/Retningskode_referanseretning

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

3

SOSI_navn

REFERANSERETNING

Koder

Navn:

Definisjon:

med

Retning med geometrien

mot

Retning mot geometrien

5.8. «codeList» TypeVeg

Definisjon: Type veg (FormOfWay).

Tagged Values

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

20

SOSI_navn

TYPEVEG

Koder

Navn:

Definisjon:

kanalisertVeg

Kanalisert veg: veg som har fysisk adskilte kjørebaner med rekkverk eller annen fysisk barriere. INSPIRE: FormOfWay=dualCarriageway

enkelBilveg

Enkel bilveg: øvrige bilveger INSPIRE: FormOfWay=singleCarriageway

rampe

Rampe: veg for på- eller avkjøring av annen veg. INSPIRE: FormOfWay=slipRoad

rundkjøring

Rundkjøring. INSPIRE: FormOfWay=roundabout

bilferje

Bilferje: strekning trafikkert av bilferjer som del av vegnettet. INSPIRE: FeatureType=FerryUse, FerryUseValue=cars

passasjerferje

Passasjerferje: strekning trafikkert av passasjerferjer som del av nettverket. INSPIRE: FeatureType=FerryUse, FerryUseValue=passengers

gangOgSykkelveg

Gang- og sykkelveg: veg som er bestemt for gående, syklende eller kombinert gang- og sykkeltrafikk. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Normalt skiltet med skilt 522. INSPIRE: FormOfWay=bicycleRoad

sykkelveg

Sykkelveg: veg som er bestemt for syklende. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Normalt skiltet med skilt 520. INSPIRE: FormOfWay=bicycleRoad

gangveg

Gangveg: veg som er bestemt for gående. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. INSPIRE: FormOfWay=walkway

gatetun

boliggate hvor det er iverksatt fysiske tiltak for å etablere et uteareal for alle trafikantkategorier, hvor all kjøring skjer på fotgjengernes vilkår.

gågate

Gågate: område hvor det er forbudt å kjøre motorvogn og hvor trafikkreglenes bestemmelser om gågate gjelder. Skiltet med skilt 548. INSPIRE:FormOfWay=pedestrianZone

gangfelt

Gangfelt: kryssingssted for gående hvor trafikkreglenes bestemmelser om gangfelt gjelder. Oppmerket og eventuelt skiltet med skilt 516. INSPIRE: FormOfWay=walkway

fortau

Fortau: del av veg reservert for gående. Ligger høyere enn vegbanen og er adskilt fra denne med kantstein INSPIRE: FormOfWay=walkway

trapp

Trapp: trapp som naturlig inngår i nettverket

5.9. «codeList» Vegdetaljnivå

Definisjon: Detaljnivå i vegnettet. Dersom verdi ikke er angitt representerer lenka både vegtrase og kjørebane.

Tagged Values

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

10

SOSI_navn

VEGDETALJNIVÅ

Koder

Navn:

Definisjon:

kjørebane

del av veg som består av ett eller flere kjørefelt som ligger inntil hverandre og i samme plan

kjørefelt

del av veg som er bestemt for en vognrekke

5.10. «codeList» Vegkategori

Definisjon: Angir vegkategori

Tagged Values

asDictionary

False

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

codeList

https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/V205Vegkategori

NVDB_ID

4566

NVDB_navn

Vegkategori

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

1

SOSI_navn

VEGKATEGORI

Koder

Kodenavn:

Definisjon:

Utvekslingsalias:

europaveg

Europaveg. SVV er vegmyndighet. Unik nummerering ihht. internasjonale avtaler (AGR).

E

riksveg

Riksveg. SVV er vegmyndighet. Unik nummerering på nasjonalt nivå.

R

fylkesveg

Fylkesveg. Fylkeskommunen er vegmyndighet. Unik nummerering på nasjonalt nivå.

F

kommunalVeg

Kommunal veg. Kommunen er vegmyndighet. Unik nummerering innenfor kommunen.

K

privatVeg

Privat veg. Evt. nummerering er unik innenfor kommunen.

P

skogsveg

Skogsveg. Private landbruksveger som brukes til skogbruksformål. Nummerering ihht ØKS.

S

5.11. «codeList» AdskilteLøp

Definisjon: angir at delstrekningen har så fysisk adskilte løp eller kjørebaner at disse referansemessig må håndteres hver for seg

Tagged Values

asDictionary

False

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

codeList

https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/V205Vegstatus

NVDB_ID

4567

NVDB_navn

Vegstatus

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

3

SOSI_navn

ADSKILTELØP

Koder

Navn:

Definisjon:

med

Medstrekning for adskilte løp der kjøreretning er med metreringsretning.

mot

Motstrekning for adskilte løp der kjøreretning er mot metreringsretning.

5.12. «codeList» Vegfase

Definisjon: angir vegens fase i live

Tagged Values

asDictionary

False

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

codeList

https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/V205Vegstatus

NVDB_ID

4567

NVDB_navn

Vegstatus

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

1

SOSI_navn

VEGFASE

Koder

Navn:

eksisterendeVeg

Definisjon:

veg som er del av operativt vegnett

Utvekslingsalias:

V

6. Pakke: SOSI_Objekt

Definisjon: Pakke med datatyper og kodelister som hører til SOSI-Objektet

6.1. «dataType» Identifikasjon

Definisjon: Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet.

Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen tildeles og håndteres i Sentral FKB og benyttes bl.a. ved geosynkronisering.

Tagged Values

SOSI_navn

IDENT

Egenskaper

Navn:

lokalId

Definisjon:

lokal identifikator av et objekt

Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: LOKALID

Navn:

navnerom

Definisjon:

navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI

Eksempel:http://register.geonorge.no/navnerom/https-data-geonorge-no-sosi-stedsnavn/e696eb95-9a00-42fe-ab28-3ec6272c9108

Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: NAVNEROM

Navn:

versjonId

Definisjon:

identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans)

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: VERSJONID

6.2. «dataType» NVDB_Identifikasjon

Definisjon: Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet.

Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen tildeles og håndteres av NVDB og benyttes bl.a. ved lineære referanser.

Realisering av: «ApplicationSchema» Generelle typer 5.0/SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«dataType» Identifikasjon

Tagged Values

SOSI_navn

NVDB_IDENT

Egenskaper

Navn:

NVDB_Id

Definisjon:

lokal identifikator av et objekt

Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: NVDB_ID

Navn:

navnerom

Definisjon:

navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI

Eksempel:http://register.geonorge.no/navnerom/https-data-geonorge-no-sosi-stedsnavn/e696eb95-9a00-42fe-ab28-3ec6272c9108

Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: NAVNEROM

Navn:

versjonId

Definisjon:

identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans)

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: VERSJONID

6.3. «dataType» Posisjonskvalitet

Definisjon: beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.

Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er definert i ISO19157:2013, men er en videreføring av tildligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI.

Realisering av: «ApplicationSchema» Generelle typer 5.0/SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«dataType» Posisjonskvalitet

Tagged Values

SOSI_navn

KVALITET

Egenskaper

Navn:

målemetode

Definisjon:

metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Målemetode

Tagged Values:

defaultCodeSpace: http://skjema.geonorge.no/SOSI/generelleKonsepter/generelleTyper/5.0/Målemetode
SOSI_navn: MÅLEMETODE

Navn:

nøyaktighet

Definisjon:

punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer

Merknad: Oppgitt i cm

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Tagged Values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: NØYAKTIGHET

Navn:

synbarhet

Definisjon:

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Synbarhet

Tagged Values:

SOSI_navn: SYNBARHET

Navn:

målemetodeHøyde

Definisjon:

metode for å måle høyden

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

MålemetodeHøyde

Tagged Values:

defaultCodeSpace: http://skjema.geonorge.no/SOSI/generelleKonsepter/generelleTyper/5.0/MålemetodeHøyde
SOSI_navn: H-MÅLEMETODE

Navn:

nøyaktighetHøyde

Definisjon:

nøyaktighet for høyden i cm

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Tagged Values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: H-NØYAKTIGHET

Navn:

maksimaltAvvik

Definisjon:

absolutt toleranse for geometriske avvik

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Tagged Values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: MAX-AVVIK

6.4. «codeList» Kommunenummer

Definisjon: nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre.

Tagged Values

asDictionary

true

codeList

http://skjema.geonorge.no/SOSI/kodeliste/AdmEnheter/Kommunenummer

defaultCodeSpace

http://skjema.geonorge.no/SOSI/kodeliste/AdmEnheter/Kommunenummer

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

4

SOSI_navn

KOMM

Kodeliste kunne ikke hentes fra register: http://skjema.geonorge.no/SOSI/kodeliste/AdmEnheter/Kommunenummer

6.5. «CodeList» Målemetode

Definisjon: metode som ligger til grunn for registrering av posisjon

 — Definition - - method on which registration of position is based

Tagged Values

asDictionary

true

codeList

http://skjema.geonorge.no/SOSI/generelleKonsepter/generelleTyper/5.0/Målemetode

SOSI_datatype

T

SOSI_navn

MÅLEMETODE

6.6. «CodeList» Synbarhet

Definisjon: hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen

Tagged Values

SOSI_navn

SYNBARHET

Koder

Navn:

Definisjon:

fulltSynligOgGjenfinnbarITerrenget

Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget Default

dårligGjenfinnbarITerrenget

Dårlig gjenfinnbari terreng. Forøvrig grei å innmåle. (Benyttes bl.a. for innmåling av ledninger på lukket grøft)

middelsSynligIFlybilde

Middels synlig i flybilde/modell

dårligSynligIFlybilde

Dårlig/ikke synlig i flybilde/modell

6.7. «CodeList» MålemetodeHøyde

Definisjon: metode for å måle objekttypens høydeverdi

Tagged Values

asDictionary

true

codeList

http://skjema.geonorge.no/SOSI/generelleKonsepter/generelleTyper/5.0/MålemetodeHøyde

SOSI_datatype

T

SOSI_navn

H-MÅLEMETODE

6.8. «CodeList» Medium

Definisjon: objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.

Tagged Values

SOSI_navn

MEDIUM

Koder

Navn:

Definisjon:

iBygning

I bygning/bygningsmessig anlegg

tidvisUnderVann

Tidvis under vann

påIsbre

På isbre

underIsbre

Under isbre

iLuft

I luft

påVannoverflaten

På vannoverflaten

påSjøbunnen

På sjøbunnen

påTerrenget

På terrenget/på bakkenivå. default

underTerrenget

Under terrenget

alltidIVann

Alltid i vann

underSjøbunnen

Under sjøbunnen

ukjent

ukjent

7. Pakke: NVDB

Definisjon: Pakke med datatyper og kodelister som hører til NVDB-objekter

7.1. «codeList» Funksjon

Definisjon: Angir hvilken funksjon sperringen har

Tagged Values

asDictionary

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

codeList

https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDBFunksjon

defaultCodeSpace

http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url

NVDB_ID

11542

NVDB_navn

Funksjon

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

25

SOSI_navn

FUNKSJON

Koder

Navn:

Definisjon:

betalingssperring

Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes ved betaling

bussluse

Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kjøretøy)

fjernstyrtSperring

Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes vha SMS, bombrikke, oppringning, vaktsentral e.l.

låstSperring

Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes med nøkkel eller kode

trafikkavviser

Stein, blokk, pullert, rørgelender eller andre vegsperringer som ikke kan flyttes eller åpnes uten verktøy eller store kjøretøyer.

ulåstSperring

Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes manuelt uten nøkkel eller kode

7.2. «codeList» EierVegsperring

Definisjon: Angir hvem som er eier av vegobjektet

Tagged Values

asDictionary

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

codeList

https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDBEierVegsperring

defaultCodeSpace

http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url

NVDB_ID

9498

NVDB_navn

Eier

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

30

SOSI_navn

EIERVEGSPERRING

Koder

Navn:

Definisjon:

StatensVegvesen

Stat, Statens vegvesen

NyeVeier

Stat, Nye Veier

fylkeskommune

Fylkeskommune

kommune

Kommune

privat

Privat

uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).

7.3. «codeList» FartsgrenseVerdi

Definisjon: Fartsgrense

Tagged Values

asDictionary

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

codeList

https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDBFartsgrenseVerdi

defaultCodeSpace

http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url

NVDB_ID

2021

NVDB_navn

Fartsgrense

SOSI_datatype

H

SOSI_lengde

3

SOSI_navn

FARTSGRENSEVERDI

Koder

Navn:

Definisjon:

5

15

20

20

30

30

40

40

50

50

60

60

70

70

80

80

90

90

100

100

110

110

120

120

7.4. «codeList» FartsgrenseVerdiVariabel

Definisjon: Verdien på fartsgrensen i angitt tidsrom

Tagged Values

asDictionary

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

codeList

https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDBFartsgrenseVerdiFartsgrenseVariabel

defaultCodeSpace

http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url

NVDB_ID

7023

NVDB_navn

Fartsgrense

SOSI_datatype

H

SOSI_lengde

3

SOSI_navn

FARTSGRENSEVERDIVARIABEL

Koder

Navn:

Definisjon:

20

20

30

30

40

40

50

50

60

60

70

70

80

80

90

90

100

100

110

110

120

120

7.5. «codeList» GjentakelsesintervallVærutsattVeg

Definisjon: Angir hvor ofte dette problemet statistisk sett oppstår. Det defineres som at problemet har inntruffet ikke bare om vegen blir stengt, men også om det er behov for økt beredskap og enkelte restriksjoner som f.eks nedsatt hastighet, sperring av ett kjørefe

Tagged Values

asDictionary

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

codeList

https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDBGjentakelsesintervallVærutsattVeg

defaultCodeSpace

http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url

NVDB_ID

9958

NVDB_navn

Gjentakelsesintervall

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

40

SOSI_navn

GJENTAKELSESINTERVALLVÆRUTSATTVEG

Koder

Navn:

Definisjon:

flereGangerPerMåned

Flere ganger per måned

flereGangerPerÅr

Flere ganger per år

fra1til2GangerÅrlig

1-2 ganger årlig

hver2til5År

Hver 2.-5. år

sjeldnereEnnHvert5År

Sjeldnere enn hvert 5. år

7.6. «codeList» KjøringTilEiendommeneTillatt

Definisjon: Angir om det er lovlig å kjøre til eiendommene

Tagged Values

asDictionary

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

codeList

https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDBKjøringTilEiendommeneTillatt

defaultCodeSpace

http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url

NVDB_ID

9313

NVDB_navn

Kjøring til eiendommene tillatt

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

3

SOSI_navn

KJØRINGTILEIENDOMMENETILLATT

Koder

Navn:

Definisjon:

ja

Ja

nei

Nei

7.7. «codeList» KlasseLandbruksveg

Definisjon: Angir landbruksvegklasse

Tagged Values

asDictionary

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

codeList

https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDBKlasseLandbruksveg

defaultCodeSpace

http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url

NVDB_ID

9339

NVDB_navn

Klasse

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

40

SOSI_navn

KLASSELANDBRUKSVEG

Koder

Navn:

Definisjon:

helårsBilveg

helårs bilveg som bygges i samarbeid med det offentlige slik at den senere kan inngå i det offentlige vegnett. Krav til geometrisk utforming m.m. skal være i samsvar med de spesifikasjoner Statens vegvesen har fastsatt for den avtalte vegklasse.

helårsLandbruksbilveg

helårs bilveg med høy standard som skal kunne trafikkeres med lass hele året. Denne vegklassen skal brukes på grendeveger med blandet trafikkgrunnlag og på skogsbilveger, gardsveger og seterveger med stor trafikkbelastning av tunge kjøretøyer.

landbruksbilveg

standarden for skogsbilveger med moderat til lavt trafikkgrunnlag, og for enkle gards- og seterveger. Vegen skal kunne trafikkeres med lass hele året, unntatt i teleløsningsperioden og i perioder med spesielt mye nedbør.

sommerbilvegTømmerbilMedHenger

bilveger som bygges for transport av tømmer i barmarksperioden, enkle seterveger etc. Vegklassen bør bare bygges i områder der tømmerkvantum og transportavstand tilsier biltransport, men der terrengforhold og tilgjengelige ressurser ikke gir økonomisk grunnlag for å bygge en helårsveg.

sommerbilvegTømmerbilUtenHenger

bilveger beregnet for tømmertransport med bil uten henger utelukkende i barmarksperioden. Vegklassen må bare bygges på steder der det ikke er teknisk mulig eller økonomisk forsvarlig å bygge en høyere vegstandard. Denne vegklassen skal bare benyttes i unntakstilfeller.

vinterbilveg

bilveger for tømmertransport på vinterføre, der vegens bæreevne baseres på tele og snø. Vegklassen egner seg i strøk med stabile vinterforhold og lange transportavstander, og på steder der tømmerdriftene kan konsentreres på enkelte år med flere års mellomrom. Vegklassen bør bare brukes der det ikke er økonomisk grunnlag for å bygge helårsveg, og der den videre skogbehandling ikke krever bedre vegstandard.

traktorveg

veger for transport av landbruksprodukter og tømmer med lastetraktor og landbrukstraktor med henger. Generelt skal disse vegene kunne nyttes til transport hele året unntatt i teleløsningen. Svake partier i undergrunnen må forsterkes med bærelag.

enkelTraktorveg

veger for slepkjøring av tømmer og transport av landbruksprodukter og redskap med landbrukstraktor eller annet lettere transportutstyr. Vegklassen omfatter enklere traktorveger som inngår i det permanente landbruksvegnettet og som medfører varige terrenginngrep. Standarden må i stor grad tilpasses det formål og transportutstyr vegen bygges for.

7.8. «codeList» MålemetodeHøydebegrensning

Definisjon: Angir målemetode som er brukt for å måle høyder

Tagged Values

asDictionary

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

codeList

https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDBMålemetode

defaultCodeSpace

http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url

NVDB_ID

9490

NVDB_navn

Målemetode

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

20

SOSI_navn

MÅLEMETODEHØYDEBEGRENSNING

Koder

Navn:

Definisjon:

laser

Laser

målestav

Målestav

scanningAvHvelv

Scanning av hvelv

teoretiskGrunnlag

Høyder er beregnet ut fra teoretisk grunnlag, f.eks digital 3D-modell

7.9. «codeList» Motorvegtype

Definisjon: Angir hvilken type motorveg det er tale om

Tagged Values

asDictionary

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

codeList

https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDBMotorvegtype

defaultCodeSpace

http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url

NVDB_ID

5378

NVDB_navn

Motorvegtype

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

20

SOSI_navn

MOTORVEGTYPE

Koder

Navn:

Definisjon:

motorveg

Motorveg

motortrafikkveg

Motortrafikkveg

7.10. «codeList» Trafikkreguleringstype

Definisjon: Angir eventuelle restriksjoner for motortrafikk, gående og syklende

Tagged Values

asDictionary

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

codeList

https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDBTrafikkreguleringerTrafikkreguleringer

defaultCodeSpace

http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url

NVDB_ID

9794

NVDB_navn

Trafikkreguleringer

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

80

SOSI_navn

TRAFIKKREGULERINGERSTYPE

Koder

Navn:

Definisjon:

forbudtForAlleKjøretøy

Forbudt for alle kjøretøy

forbudtForGående

Forbudt for gående

forbudtForGåendeOgSyklende

Forbudt for gående og syklende, regulert vha skilt

forbudtForLastebilOgTrekkbil

Forbudt for lastebil og trekkbil

forbudtForLastebilOgTrekkbilUnntattKjøringTilVirksomhetEllerAdresse

Forbudt for lastebil og trekkbil unntatt kjøring til virksomhet eller adresse Virksomhet eller adresse spesifiseres som Merknad.

forbudtForMotorsykkel

Forbudt for motorsykkel

forbudtForMotorsykkelOgMoped

Forbudt for motorsykkel og moped

forbudtForMotortrafikk

Forbudt for motortrafikk

forbudtForMotortrafikkUnntattBuss

Forbudt for motortrafikk unntatt buss

forbudtForMotortrafikkUnntattBussOgTaxi

Forbudt for motortrafikk unntatt buss og taxi

forbudtForMotortrafikkUnntattMoped

Forbudt for motortrafikk unntatt moped

forbudtForMotortrafikkUnntattSpesiellMotorvogntype

Forbudt for motortrafikk unntatt spesiell motorvogntype. Motorvogntype spesifiseres som Merknad.

forbudtForMotortrafikkUnntattTaxi

Forbudt for motortrafikk unntatt taxi

forbudtForMotortrafikkUnntattVaretransport

Forbudt for motortrafikk unntatt varetransport

forbudtForSyklende

Forbudt for syklende, regulert vha skilt

forbudtForTraktor

Forbudt for traktor

gjennomkjøringForbudt

Gjennomkjøring forbudt

gjennomkjøringForbudtForLastebilOgTrekkbil

Gjennomkjøring forbudt for lastebil og trekkbil

gjennomkjøringForbudtTilVegEllerGate

Gjennomkjøring forbudt til veg eller gate. Veg eller gate som Merknad.

motortrafikkKunTillattForKjøringTilEiendommer

Forbudt for motortrafikk, med unntak av kjøring til eiendommer.

motortrafikkKunTillattForKjøringTilVirksomhetEllerAdresse

Motortrafikk kun tillatt for kjøring til virksomhet eller adresse. Virksomhet eller adresse spesifiseres som Merknad.

motortrafikkKunTillattForVaretransport

Forbudt for motortrafikk, med unntak av varetransport

motortrafikkKunTillattForVaretransportOgKjøringTilEiendommer

Forbudt for motortrafikk, med unntak av varetransport og kjøring til eiendommer.

syklingMotKjøreretningenTillatt

Sykling mot kjøreretning er tillatt, og dette er regulert vha skilt. Gjelder der det ikke er merket opp egne sykkelfelt.

7.11. «codeList» TypeJernbanekryssing

Definisjon: Angir hvilken type vegobjektet er av

Tagged Values

asDictionary

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

codeList

https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDBTypeJernbanekryssing

defaultCodeSpace

http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url

NVDB_ID

1153

NVDB_navn

Type

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

50

SOSI_navn

TYPEJERNBANEKRYSSING

Koder

Navn:

Definisjon:

vegUnder

Veg under

vegOver

Veg over

iPlan

I plan

iPlan_Lysregulert

I plan, lysregulert

iPlan_LysregulertOgBom

I plan, lysregulert og bom

iPlan_LysregulertBomHel

I plan, lysregulert, bom, hel

iPlan_LysregulertBomHalv

I plan, lysregulert, bom, halv

iPlan_LysregulertGrind

I plan, lysregulert, grind

iPlan_UtenSikring

I plan, uten sikring

7.12. «codeList» Vegklasse

Definisjon: Angir funksjonell vegklasse

Tagged Values

asDictionary

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

codeList

https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDBVegklasse

defaultCodeSpace

http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url

NVDB_ID

9338

NVDB_navn

Vegklasse

SOSI_datatype

H

SOSI_lengde

1

SOSI_navn

VEGKLASSE

Koder

Navn:

Definisjon:

0

De viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. motorveger.

1

De nest viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. større riksveger.

2

De tredje viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. mindre riksveger.

3

De fjerde viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. større fylkesveger.

4

De femte viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. mindre fylkesveger.

5

De sjette viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. de minste fylkesvegene og viktige kommunale veger.

6

De sjuende viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. kommunale veger.

7

De åttende viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. private veger.

8

De niende viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. skogsbilveger.

9

De minst viktige vegene i et vegnettverk, f.eks. veger det ikke er anbefalt å kjøre på, men mulig å kjøre på.

7.13. «codeList» HovedproblemVærutsattVeg

Definisjon: Angir hva som er hovedproblem for værutsatt veg.

Tagged Values

asDictionary

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

codeList

https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDBHovedproblemVærutsattVeg

defaultCodeSpace

http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url

NVDB_ID

9957

NVDB_navn

Hovedproblem

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

30

SOSI_navn

HOVEDPROBLEMVÆRUTSATTVEG

Koder

Navn:

Definisjon:

snøfokk

Problem med dårlig sikt og oppbygging av snøfonner, vind uten snø er mindre problematisk

vind

Problem med sterk vind selv om det ikke snør eller er bølger.

bølger

Problem med bølger som slår over veg selv om det ikke nødvendigvis er stormflo

stormflo

Kan være problem med oversvømmelse av vegen (selv uten vind/bølger). Vurderes med tanke på stormflonivået i 2050

flom

Strekning utsatt for sterk vind og sandtransport som kan gi redusert sikt.

sandflukt

Stor vannføring som kan føre til erosjon og/ eller oversvømmelse som er til hinder for trafikkavvikling. Kan være som følge av regn og/ eller snøsmelting.

isgang

Det at isen i elver og innsjøer brekkes opp på grunn av økt vannføring, og føres med strømmen nedover vassdraget. Dette skaper periodevis trafikale problemer på gitt vegstrekning

7.14. «codeList» TypeFartsgrenseVariabel

Definisjon: Angir hvilken type variabel fartsgrense det er

Tagged Values

asDictionary

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

codeList

https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDBTypeFartsgrenseVariabel

defaultCodeSpace

http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url

NVDB_ID

7016

NVDB_navn

Type

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

30

SOSI_navn

TYPEFARTSGRENSEVARIABEL

Koder

Navn:

Definisjon:

vinterfartsgrense

Vinterfartsgrense

sommerfartsgrense

Sommerfartsgrense

skole

Skole

miljøfartsgrense

Miljøfartsgrense

7.15. «codeList» TypeHinder

Definisjon: Angir hvilken type hinder det er tale om

Tagged Values

asDictionary

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

codeList

https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDBTypeHinder

defaultCodeSpace

http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url

NVDB_ID

5270

NVDB_navn

Type hinder

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

50

SOSI_navn

TYPEHINDER

Koder

Navn:

Definisjon:

undergangBru

Undergang/Bru

skredoverbygg

Skredoverbygg

brustag

Bru-stag

kjøreledning

Kjøreledning

brukabler

Kabel

kabel

Brukabler

skiltportalWire

Skiltportal/wire

ferjesamband

Høydebegrensing på standard ferje på gitt ferjesamband

tunnel

Tunnel

bygning

Bygning

annetHinder

Type høydebegrensing som ikke dekkes av de andre verdiene.

7.16. «codeList» TypeVegsperring

Definisjon: Angir hvilken type sperring det er tale om

Tagged Values

asDictionary

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

codeList

https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDBTypeVegsperring

defaultCodeSpace

http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url

NVDB_ID

7861

NVDB_navn

Type

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

30

SOSI_navn

TYPEVEGSPERRING

Koder

Navn:

Definisjon:

låstBom

Bom på tvers av vegen. I permanent låst posisjon.

rørgelender

Rørgelender/trafikkgjerde plassert slik at det stenger for biltrafikk.

steinblokk

Steinblokker plassert slik at det stenger for biltrafikk.

newJersey

New Jersey-steiner o.l. plassert slik at det stenger for biltrafikk.

betongkjegle

Kjegle(r)/pullert(er) av betong plassert slik at det stenger for biltrafikk.

bussluse

Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kjøretøy)

trafikkavviser

Stolper, steiner, blokker etc plassert i vegen eller i overgang mellom veg og fotgjengerareal for å stenge for biltrafikk (egen).

bilsperre

Bilsperre

bomMedAutomatiskÅpner

Bom som åpner seg automatisk på signal fra kjøretøy

7.17. «codeList» Høyfjellsstrekning

Definisjon: Angir om denne vegstrekningen kan kategoriseres som høgfjellsstrekning eller ikke. Med høgfjellsstrekning menes: Veger ekstra utsatt for snø og vind. De behøver ikke ligge høyt over havet, men er over tregrensen.

Tagged Values

asDictionary

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

codeList

https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDBHøyfjellsstrekning

defaultCodeSpace

http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url

NVDB_ID

8835

NVDB_navn

Høyfjellsstrekning

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

10

SOSI_navn

HØYFJELLSSTREKNING

Koder

Navn:

Definisjon:

ja

Ja

nei

Nei

uavklart

Angis dersom det ikke er vurdert/tatt stilling til om det er høyfjellsstrekning eller ikke.

7.18. «codeList» Ukedag

Definisjon: Angir ukedager en variabel fartsgrense gjelder for.

Tagged Values

asDictionary

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

codeList

https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDBUkedag

defaultCodeSpace

http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url

NVDB_ID

9401

NVDB_navn

Ukedag

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

30

SOSI_navn

UKEDAG

Koder

Navn:

Definisjon:

hverdager

Mandag - Lørdag

hverdagerUtenLørdag

Mandag - Fredag

lørdagOgSøndag

Lørdag - Søndag

mandag

Mandag

tirsdag

Tirsdag

onsdag

Onsdag

torsdag

Torsdag

fredag

Fredag

lørdag

Lørdag

søndag

Søndag

7.19. «codeList» StedligBeredskap

Definisjon: Angir om det er stedlig beredskap knyttet til vegstrekningen.

Tagged Values

asDictionary

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

codeList

https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDBStedligBeredskap

defaultCodeSpace

http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url

NVDB_ID

3107

NVDB_navn

Stedlig beredskap

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

3

SOSI_navn

STEDLIGBEREDSKAP

Koder

Navn:

Definisjon:

ja

Ja

nei

Nei

8. Pakke: Lineære referanser

Definisjon: Pakke med datatyper og kodelister som hører til de lineære referanseobjektene

8.1. «dataType» LineærPosisjon

Definisjon: Angivelse av en posisjon langs et nettverkselement

Realisering av ISO19148: LE_EventLocation

Tagged Values

SOSI_navn

LRPOSISJON

Egenskaper

Navn:

lineærReferanseMetode

Definisjon:

metode som er brukt for å angi lineære referanser

Merknad: Dersom verdi er angitt overstyrer denne standard metode for det refererte nettverkselementet.

ISO19148: overridingLRM

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

LineærReferanseMetode

Navn:

retning

Definisjon:

Posisjonens retning i forhold til nettverkselementet sin retning

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Retningskode

Tagged Values:

SOSI_navn: RETNING

Navn:

avstandSide

Definisjon:

Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Tagged Values:

SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 10
SOSI_navn: LRAVSTANDSIDE

Navn:

lenkesekvens

Definisjon:

Realisering av rollen nettverkselement

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

NVDB_Identifikasjon

Subtyper:

«dataType» LineærPosisjonVegnett

Restriksjoner

Navn:

lineærReferanseMetode er påkrevd dersom ikke angitt på nettverkselement

Beskrivelse:

8.2. «dataType» LineærPosisjonVegnett

Definisjon: Angivelse av en posisjon langs et nettverkselement

Realisering av ISO19148: LE_EventLocation

Supertype: «dataType» LineærPosisjon

Realisering av: «applicationSchema» Vegnett-5.0::«dataType» LineærPosisjonVegnett

Tagged Values

SOSI_navn

LRPOSISJON

Egenskaper

Navn:

felt

Definisjon:

Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 50
SOSI_navn: LRFELT

Navn:

sideposisjon

Definisjon:

Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Sideposisjon

Tagged Values:

SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 10
SOSI_navn: LRSIDEPOSISJON

Navn:

høydeposisjon

Definisjon:

Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Høydeposisjon

Tagged Values:

SOSI_navn: LRHØYDEPOSISJON

Subtyper:

«dataType» LineærPosisjonStrekning
«dataType» LineærPosisjonPunkt

8.3. «dataType» LineærPosisjonPunkt

Definisjon: lineær posisjon som et punkt

Merknad: Dette er en forenkling i forhold til ISO19148, der posisjonsangivelsene er en egen datatype LR_DistanceExpression som har igjen egenskapen DistanceAlong. LR_DistanceExpression har også en subtype LRO_LateralOffsetDistanceExpression, som inneholder egenskapen offsetLateralDistance (avstandSide).

Realisering av ISO19148: LE_AtLocation

Supertype: «dataType» LineærPosisjonVegnett

Realisering av: «applicationSchema» Vegnett-5.0::«dataType» LineærPosisjonPunkt

Tagged Values

SOSI_navn

LRPUNKT

Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

posisjon langs nettverkselementet, i henhold til referansemetoden

Merknad: Ref ISO19148: atPosition - distanceAlong

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Real

Tagged Values:

SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 10
SOSI_navn: LRPUNKTPOSISJON

8.4. «dataType» LineærPosisjonStrekning

Definisjon: lineær posisjon som en strekning

Merknad: Dette er en forenkling i forhold til ISO19148, der posisjonsangivelsene er en egen datatype LR_DistanceExpression som har igjen egenskapen DistanceAlong. LR_DistanceExpression har også en subtype LRO_LateralOffsetDistanceExpression, som inneholder egenskapen offsetLateralDistance (avstandSide).

Realisering av ISO19148: LE_FromToLocation

Supertype: «dataType» LineærPosisjonVegnett

Realisering av: «applicationSchema» Vegnett-5.0::«dataType» LineærPosisjonStrekning

Tagged Values

SOSI_navn

LRSTREKNING

Egenskaper

Navn:

fraPosisjon

Definisjon:

startposisjon langs nettverkselementet, i henhold til referansemetoden

Merknad: Ref ISO19148: fromPosition - distanceAlong

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Real

Tagged Values:

SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 10
SOSI_navn: LRFRAPOSISJON

Navn:

tilPosisjon

Definisjon:

sluttposisjon langs nettverkselementet, i henhold til referansemetoden

Merknad: Ref ISO19148: toPosition - distanceAlong

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Real

Tagged Values:

SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 10
SOSI_navn: LRTILPOSISJON

Restriksjoner

Navn:

fraPosisjon mindre enn tilPosisjon

Beskrivelse:

inv:self.fraPosisjon<self.tilPosisjon

8.5. «codeList» Retningskode

Definisjon: Kodeliste for å angi retning i forrhold til nettverkselementets geometri.

Tagged Values

asDictionary

false

codeList

http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

3

SOSI_navn

RETNING

Kodeliste kunne ikke hentes fra register: http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url

Koder

Navn:

Definisjon:

med

Retning med geometrien

mot

Retning mot geometrien

8.6. «codeList» Høydeposisjon

Definisjon: Gir lovlige verdier for høydeposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt

Tagged Values

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

NVDB_ID

8763

NVDB_navn

Høydeposisjon

Koder

Kodenavn:

Definisjon:

Utvekslingsalias:

over

Over: LEVEL_OVER_T Ligger over.

O

På: LEVEL_ON_T Ligger på.

P

under

Under: LEVEL_UNDER_T Ligger under.

U

8.7. «codeList» Sideposisjon

Definisjon: Gir lovlige verdier for sideposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt. Høyre og venstre er relatert til vegens metreringsretning.

Tagged Values

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

NVDB_ID

8762

NVDB_navn

Sideposisjon

Koder

Kodenavn:

Definisjon:

Utvekslingsalias:

venstre

Venstre: Angir at vegobjektet er stedfestet på venstre side av vegen (LEFT)

V

høyre

Høyre: Angir at vegobjektet er stedfestet på høyre side av vegen. (RIGHT)

H

høyreOgVenstre

Høyre og venstre: Angir at vegobjektet er stedfestet delvis på høyre og delvis på venstre side av vegen (LEFT_AND_RIGHT)

HV

midten

Midten: Angir at vegobjektet er stedfestet på midtrabatt (MIDDLE)

M

kryssende

Kryssende: Angir at vegobjektet krysser vegen. (CROSSING)

K

midten_Venstre

Midten, venstre: Angir at vegobjektet er stedfestet på venstre side av midtrabatt (MIDDLE_LEFT)

MV

midten_Høyre

Midten, høyre: Angir at vegobjektet er stedfestet på høyre side av midtrabatt (MIDDLE_RIGHT)

MH

venstreTilfart

Venstre tilfart: Angir at vegobjektet er stedfestet i tilknytning til sideveg/avkjørsel på venstre side av vegen (LEFT_ACCESS)

VT

høyreTilfart

Høyre tilfart: Angir at vegobjektet er stedfestet i tilknytning til sideveg/avkjørsel på høyre side av vegen (RIGHT_ACCESS)

HT

rundkjøring_Senter

Rundkjøring, senter: Angir at vegobjektet er stedfestet på sentraløya i rundkjøring (ROUNDABOUT_CENTRE)

R0

langs

Langs: Angir at vegobjektet ligger langs med vegen (LONGITUDINAL)

L

8.8. «codeList» LineærReferanseMetode

Definisjon: Metode brukt for lineære referanser

Tagged Values

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

20

SOSI_navn

LRLRM

Koder

Navn:

normalisert

Definisjon:

posisjon fra start av nettverkselementet, angitt som et desimaltall mellom 0 og 1, i forhold til start (0) og slutt (1) på nettverkselementet (lenken)

Merknad: ISO19148: LR_LinearReferencingMethod:

type: "Interpolative" units: "0..1"