Navnerom: http://data.geonorge.no/stedsnavn/4.5

Dette er det autoritative stabile navnerommet for stedsnavnsdatasett versjon 4.5

Informasjon om all geografisk informasjon i Norge er samlet i Geonorgeportalen: www.geonorge.no


GML-applikasjonsskjema: Stedsnavn.xsd

RDF/OWL-skjema: Stedsnavn_4.5_fra_ShapeChange.owl.rdf

RDF/SKOS Kodelister: /cl

Eksempler på GML-datafiler: /eksempel

Eksempler på RDF-datafiler: /rdf

Normativ referanse til dokument med fullstendig konseptuell beskrivelse av produktspesifikasjonen(nå fagområdestandarden): stedsnavn45.pdf

Datasettets metadata i metadataregisteret: metadatarecord for Stedsnavnsdatasett og for wfs-nedlastingstjeneste


http://data.geonorge.no/stedsnavn/4.5/index.html
Kent Jonsrud Kartverket 2015-03-19