xml:base=http://skjema.geonorge.no/SOSI/kodeliste/AdmEnheter/2019/Fylkesnummer

http-URI=http://skjema.geonorge.no/SOSI/kodeliste/AdmEnheter/2019/Fylkesnummer/17

kodens navn=17

presentasjonsnavn=17

kodens definisjon=Nord-Trøndelag (utgått)