xml:base=http://skjema.geonorge.no/SOSI/kodeliste/AdmEnheter/2019/Fylkesnummer

http-URI=http://skjema.geonorge.no/SOSI/kodeliste/AdmEnheter/2019/Fylkesnummer/16

kodens navn=16

presentasjonsnavn=16

kodens definisjon=Sør-Trøndelag (utgått)