Kodelistekode:

http-URI = http://skjema.geonorge.no/sosi/basistype/Vector

kodens tekniske navn = Vector

kodens presentasjonsnavn = Vektor

kodens definisjon = En enhetsvektor er en vektor (ofte kalt en romlig vektor) med lengde 1. Begrepet retningsvektor brukes for å beskrive en enhetsvektor brukt for å angi en retning, enten i planet (2D) eller i rommet (3D). Eksemplet viser en to retningsvektorer i 2D, og er numerisk ekvivalent med punkter på sirkelen. (https://www.kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/standardisering/standarder/sosi-del-1-generell-del/realisering-i-sosi-format-5.0-sosi-generell-del.pdf side 81)

oppdateringsdato = 2021-09-17T18:15:10Z

kodens engelske navn = Vector

kodens engelske definisjon = geometry with length and direction

Illustrasjon av koden Vector

Illustrasjon av koden Vector

lenke til SKOS-fil: Vector.rdf

Generert med skriptet listSKOSfraKodeliste 2021-09-17T22:20:30+01:00