Kodelistekode:

http-URI = http://skjema.geonorge.no/sosi/basistype/URI

kodens tekniske navn = URI

kodens presentasjonsnavn = URI

kodens definisjon =

lenke til SKOS-fil: URI.rdf

Generert med skriptet listSKOSfraKodeliste 2021-09-17T22:20:31+01:00