Kodelistekode:

http-URI = http://skjema.geonorge.no/sosi/basistype/Time

kodens tekniske navn = Time

kodens presentasjonsnavn = Time

kodens definisjon =

lenke til SKOS-fil: Time.rdf

Generert med skriptet listSKOSfraKodeliste 2021-09-17T22:20:29+01:00