xml:base=http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype

http-URI=http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Real

navn=Real

presentasjonsnavn=Flyttall

definisjon=presis angivelse av tallverdi