Kodelistekode:

http-URI = http://skjema.geonorge.no/sosi/basistype/Real

kodens tekniske navn = Real

kodens presentasjonsnavn = Real

kodens definisjon =

lenke til SKOS-fil: Real.rdf

Generert med skriptet listSKOSfraKodeliste 2021-09-17T22:20:29+01:00