Kodelistekode:

http-URI = http://skjema.geonorge.no/sosi/basistype/Punkt

kodens tekniske navn = Punkt

kodens presentasjonsnavn = Punkt

kodens definisjon =

lenke til SKOS-fil: Punkt.rdf

Generert med skriptet listSKOSfraKodeliste 2021-09-17T22:20:32+01:00