xml:base=http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype

http-URI=http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/LanguageString

navn=LanguageString

presentasjonsnavn=SpråkspesfikkTekst

definisjon=tekststreng der språket er angitt spesifikt, kan avvike fra språkangivelsen i datasettets metadata