Kodelistekode:

http-URI = http://skjema.geonorge.no/sosi/basistype/LanguageString

kodens tekniske navn = LanguageString

kodens presentasjonsnavn = LanguageString

kodens definisjon =

lenke til SKOS-fil: LanguageString.rdf

Generert med skriptet listSKOSfraKodeliste 2021-09-17T22:20:31+01:00