Kodelistekode:

http-URI = http://skjema.geonorge.no/sosi/basistype/Kurve

kodens tekniske navn = Kurve

kodens presentasjonsnavn = Kurve

kodens definisjon =

lenke til SKOS-fil: Kurve.rdf

Generert med skriptet listSKOSfraKodeliste 2021-09-17T22:20:32+01:00