xml:base=http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype

http-URI=http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Integer

navn=Integer

presentasjonsnavn=Heltall

definisjon=angivelse av tallverdi