Kodelistekode:

http-URI = http://skjema.geonorge.no/sosi/basistype/GM_Solid

kodens tekniske navn = GM_Solid

kodens presentasjonsnavn = GM_Solid

kodens definisjon =

lenke til SKOS-fil: GM_Solid.rdf

Generert med skriptet listSKOSfraKodeliste 2021-09-17T22:20:31+01:00