Kodelistekode:

http-URI = http://skjema.geonorge.no/sosi/basistype/GM_Point

kodens tekniske navn = GM_Point

kodens presentasjonsnavn = GM_Point

kodens definisjon =

lenke til SKOS-fil: GM_Point.rdf

Generert med skriptet listSKOSfraKodeliste 2021-09-17T22:20:31+01:00