Kodelistekode:

http-URI = http://skjema.geonorge.no/sosi/basistype/Decimal

kodens tekniske navn = Decimal

kodens presentasjonsnavn = Decimal

kodens definisjon =

lenke til SKOS-fil: Decimal.rdf

Generert med skriptet listSKOSfraKodeliste 2021-09-17T22:20:29+01:00