xml:base=http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype

http-URI=http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/DateTime

navn=DateTime

presentasjonsnavn=DatoTid

definisjon=presis angivelse av tidspunkt