Kodelistekode:

http-URI = http://skjema.geonorge.no/sosi/basistype/DateTime

kodens tekniske navn = DateTime

kodens presentasjonsnavn = DateTime

kodens definisjon =

lenke til SKOS-fil: DateTime.rdf

Generert med skriptet listSKOSfraKodeliste 2021-09-17T22:20:29+01:00