xml:base=http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype

http-URI=http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Date

navn=Date

presentasjonsnavn=Dato

definisjon=angivelse av døgn