xml:base=http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype

http-URI=http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/CharacterString

navn=CharacterString

presentasjonsnavn=Tekst

definisjon=tekststreng