Kodelistekode:

http-URI = http://skjema.geonorge.no/sosi/basistype/CharacterString

kodens tekniske navn = CharacterString

kodens presentasjonsnavn = CharacterString

kodens definisjon =

lenke til SKOS-fil: CharacterString.rdf

Generert med skriptet listSKOSfraKodeliste 2021-09-17T22:20:31+01:00