xml:base=http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype

http-URI=http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Boolean

navn=Boolean

presentasjonsnavn=Boolsk

definisjon=binær sannhetsverdi