Kodelistekode:

http-URI = http://skjema.geonorge.no/sosi/basistype/Boolean

kodens tekniske navn = Boolean

kodens presentasjonsnavn = Boolean

kodens definisjon =

lenke til SKOS-fil: Boolean.rdf

Generert med skriptet listSKOSfraKodeliste 2021-09-17T22:20:31+01:00