Kodelistekode:

http-URI = http://skjema.geonorge.no/sosi/basistype/Any

kodens tekniske navn = Any

kodens presentasjonsnavn = Any

kodens definisjon =

lenke til SKOS-fil: Any.rdf

Generert med skriptet listSKOSfraKodeliste 2021-09-17T22:20:31+01:00