http://skjema.geonorge.no

Autoritative GML-Applikasjonsskjema for ulike deler av den geografiske infrastrukturen.

Kartverket 2020-01-31 Kent Jonsrud

SOSI Skjemafiler i henhold til Standardisert Opplegg for Stedfestet Informasjon.

SOSITEST Skjemafiler under test.

standard Skjemafiler for andre relevante standarder (tjenester).

BasemapSpecification Basiskartskjema beregnet for internasjonalt samarbeid.